Wil je goed voor je schoenen zorgen? Wij vertellen hoe je dat doet! | Bekijk onze Keuzehulp om je op weg te helpen.
Doorgaan naar inhoud
Amsterdam Super Trunk Show 2022 - verslag van de dag

Amsterdam Super Trunk Show 2022 - verslag van de dag

*English version below - click here

Na tweeënhalf jaar was het eindelijk weer tijd voor de Amsterdam Super Trunk Show. In maart 2020 waren we met de show in Amsterdam de laatste in de reeks van Super Trunk Shows die voor Covid gehouden werden. In 2022 werd er in mei afgetrapt in Londen. Eind september werd de show in Stockholm gehouden en op 1 oktober was het de beurt aan Amsterdam. Dit jaar op een nieuwe locatie: de Vondelkerk en dat was een goede keuze! De combinatie van deze prachtige ruimte, de diversiteit aan leren schoenen, luxe schoenverzorging en de verschillende stijl partners leverden een prachtig plaatje op. Hieronder een uitgebreid verslag in tekst en beeld. 

Onder leiding van onze eigen Bas van Exter en Jesper Ingevaldsson van Shoegazing.com openden we om 11:00 de show. Dit jaar hadden we weer een mooie line-up schoenmerken van over de hele wereld. De show werd gecomplementeerd door een aantal stijlmerken van Nederlandse bodem. En uiteraard kon ook deze keer het Nederlands Kampioenschap Schoenpoetsen, in samenwerking met Saphir Médaille d’Or, niet ontbreken.
Jesper Ingevaldsson - Shoegazing.com Bas van Exter - The Shoe Care Shop
De dag draait om schoenen, laten we daarmee beginnen: welke merken waren te zien? The Hand is onze belangrijkste schoenpartner van de dag. In hun boutique shop aan de Willemsparkweg in Amsterdam kun je terecht voor high-end schoenen van onder andere Edward Green, Gaziano & Girling, Norman Vilalta en Maison Corthay.
Dennis van de Water - The Hand
The Hand schoenen
Tijdens de Super Trunk Show waren de heren van Edward Green, misschien wel ons favoriete Engelse merk, overgekomen naar Amsterdam.
Edward Green - hand-sewn Norwagian split toe Nathan Peach from Edward Green - hand-sewn Norwagian split toe

Wederom maakte Nathan Peach grote indruk zijn ambacht, ditmaal werkte hij aan een ‘hand-sewn Norwagian split toe’. Het is geweldig dat Edward Green dit op dit soort evenementen kan laten zien.

Een andere publiektrekker was Acme Shoemaker uit China, hun volledig handgemaakte reade-to-wear en made-to-order schoenen zijn van ongekende kwaliteit.Door de reisbeperkingen in China was het voor Acme zelf lastig aanwezig te zijn, maar daar hadden we een oplossing voor. Raoul Mulder, groot schoenliefhebber en ambassadeur van The Shoe Care Shop, nam de representatie van het merk in Amsterdam met veel plezier op zich.

Acme Shoes Acme Shoes

De twee andere Aziatische merken konden gelukkig wel zelf overkomen naar Amsterdam. Bridlen shoes uit India was net als twee jaar geleden aanwezig met een mooie selectie van hun Goodyear welted schoenen.

Bridlen Shoes
En deze keer was ook CNES shoes, uit Vietnam, in Amsterdam aanwezig, na eerder in Londen en Stockholm deel te hebben genomen.
CNES Shoes CNES Shoes

Jesper is, naast zijn schoenenblog Shoegazing.com, ook verbonden aan de Zweedse webshop Skolyx. Naast hun eigen merk, brachten zij ook TLB Mallorca en Yanko mee naar Amsterdam.

Skolyx Skolyx

Op een dag vol schoenen, mag goede schoenverzorging natuurlijk niet ontbreken. Wij organiseren de Amsterdam Super Trunk Show omdat we onze klanten graag kennis willen laten maken met bepaalde schoenmerken, maar ook om te kunnen uitleggen hoe je die schoenen vervolgens goed verzorgd. We heten niet voor niks The Shoe Care Shop. En dus hadden wij onze producten, waaronder een groot assortiment Saphir Médaille d’Or, over meerdere tafels uitgestald.

The Shoe Care Shop
The Shoe Care Shop The Shoe Care Shop

En Saphir was er niet alleen met producten, zij zijn namelijk ook onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Schoenpoetsen. Dat organiseren we met The Shoe Care Shop, Shoegazing, Saphir en Dumco. Dit jaar kregen Theo, Selwyn en Neil een nieuw Loake Aldwych in mahonie, een Pate de Luxe schoenwas en een Mirror Gloss (beiden Saphir Médaille d’Or), wat shine water, een schoenpoetsdoek en een borstel én twintig minuten de tijd om hun vaardigheden te demonstreren.Het Nederlands Kampioenschap Schoenpoetsen 2022

Theo Frijn van Shoespa Amsterdam wist voor de tweede keer op rij de titel in de wacht te slepen. Gefeliciteerd Theo, wederom dik verdiend, je shine was uitmuntend! Lees hier een volledig verslag van het NK Schoenpoetsen en een review van de shines.

NK Schoenpoetsen - The Shoe Care Shop NK Schoenpoetsen - Theo Frijn in actie

Eén van de deelnemers aan het NK, Neil McKenzie van Van Mourik Schoenen in Alblasserdam is niet alleen goed in schoenpoetsen, maar ook in het verven. Hij gaf gedurende de dag een patina demonstratie.

Neil McKenzie van Van Mourik Schoenen gaf tijdens het NK Schoenpoetsen 2022 een patina demonstratie.
Neil McKenzie van Van Mourik Schoenen gaf tijdens het NK Schoenpoetsen 2022 een patina demonstratie.

Het ging natuurlijk niet alleen maar over schoenen. Ook dit jaar was er een aantal leuke stijlpartners aanwezig. New Tailor zal voor velen geen onbekende naam zijn, wij zijn al jaren op elkaars evenementen aanwezig. Ook dit jaar waren zij van de partij.

New Tailor New Tailor

Yvo van Regteren Altena was net als vorige editie aanwezig met zijn parfummerk YVRA. En als fervent schoenliefhebber was hij ook onderdeel van de vakjury die de winnende schoen koos tijdens het NK Schoenpoetsen. Wellicht heb je hem voorafgaand aan het evenement daar nog over horen vertellen in de Snobcast die hij samen met Jort Kelder maakt.

YVRA YVRA - Yvo van Regteren Altena

Als klant van The Shoe Care Shop heb je ze in het verleden waarschijnlijk al weleens voorbij zien komen, de tassen van het Amsterdamse merk Travelteq. Sinds vorige maand zijn de Briefcases weer terug te vinden in onze shop. En om dat te vieren, waren zij ook aanwezig tijdens de show.Travelteq

De stijlhoek werd gecomplementeerd door Amidé Hadelin, dit Nederlandse accessoire merk heeft klanten over de hele wereld. En eigenaar Amidé Stevens is een bekende in de internationale stijlwereld.

Amidé Hadelin Amidé Hadelin
In Londen wordt elk jaar het WK Bespoke Shoe Making en het WK Patina gehouden. De winnende schoenen van die competities gaan na het event daar de hele wereld over om tentoongesteld te worden. Gelukkig stond er ook een stop in Amsterdam gepland, ze stonden er tijdens de show prachtig bij.

Mocht je ze daar nou gemist hebben, ze zijn nog even te zien bij The Hand in Amsterdam voordat ze hun reis door Europa weer vervolgen.

Wereldkampioen Bespoke Shoe Making

Wat een feest was het om weer zoveel schoenliefhebbers en onze Nederlandse en internationale partners in de Vondelkerk te mogen verwelkomen. Wij kijken terug op een heel geslaagde dag en kunnen niet wachten op de editie van volgend jaar!

Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van Amsterdam Super Trunk Show 2024.

Amsterdam Super Trunk Show 2022 in de Vondelkerk Amsterdam

 

 

English version

After two and a half years it was finally time for the Amsterdam Super Trunk Show. In Amsterdam show in March 2020, Amsterdam was the last in the series of Super Trunk Shows that were held before Covid. In 2022, the kick-off was in London in May. At the end of September the show was held in Stockholm and on October 1st it was time for Amsterdam edition. This year at a new location: the Vondelkerk and that was a good choice! The combination of this beautiful space, the diversity of leather shoes, luxury shoe care and the different style partners produced a beautiful image.

Led by our own Bas van Exter and Jesper Ingevaldsson from Shoegazing.com, we opened the show at 11:00. This year we again had a nice line-up of shoe brands from all over the world. The show was complemented by a number of Dutch style brands. And of course, the Dutch Shoe Shine Championship, in collaboration with Saphir Médaille d'Or, was part of the programme.

Jesper Ingevaldsson - Shoegazing.com Bas van Exter - The Shoe Care Shop

The day revolves around shoes, let's start with those: which brands were on display? The Hand is our most important shoe partner of the day. In their boutique shop on Willemsparkweg in Amsterdam you can find high-end shoes from Edward Green, Gaziano & Girling, Norman Vilalta and Maison Corthay, among others.

Dennis van de Water - The Hand The Hand

During the Super Trunk Show, the gentlemen from Edward Green, perhaps our favourite English brand, had come over to Amsterdam.

Edward Green - hand-sewn Norwagian split toe Nathan Peach from Edward Green - hand-sewn Norwagian split toe

Once again Nathan Peach made a big impression on his craft, this time he worked on a 'hand sewn Norwagian split toe'. It's great that Edward Green can show this at events like this.

Another crowd pleaser was Acme Shoemaker from China, their fully handmade ready-to-wear and made-to-order shoes are of unparalleled quality. Travel restrictions in China made it difficult for Acme to attend, but we had a solution. Raoul Mulder, a great shoe lover and ambassador of The Shoe Care Shop, took on the representation of the brand in Amsterdam with great pleasure.

Acme Shoes Acme Shoes

Fortunately, the two other Asian brands were able to come over to Amsterdam themselves. Just like two years ago, Bridlen shoes from India was present with a nice selection of their Goodyear welted shoes.

Bridlen Shoes

And this time, CNES shoes was also present in Amsterdam, having previously participated in London and Stockholm.

CNES Shoes CNES Shoes

In addition to his shoe blog Shoegazing.com, Jesper is also associated with the Swedish webshop Skolyx. In addition to their own brand, they also brought TLB Mallorca and Yanko to Amsterdam.

Skolyx Skolyx

On a day full of shoes, good shoe care is of course essential. We organize the Amsterdam Super Trunk Show because we would like to introduce our customers to certain shoe brands, but also to be able to explain how to properly care for those shoes, we are called The Shoe Care Shop for a reason. And so we had our products, including a wide range of Saphir Médaille d'Or, displayed on several tables.

The Shoe Care Shop

The Shoe Care Shop The Shoe Care Shop

And Saphir was not only there with products, because they are also part of the Dutch Shoe Shine Championship. We organize this with The Shoe Care Shop, Shoegazing, Saphir and Dumco. This year, Theo, Selwyn and Neil got a new Loake Aldwych shoe in mahogany, a Pate de Luxe shoe wax and a Mirror Gloss (both Saphir Médaille d'Or), some shine water, a shoe shine cloth and a brush and twenty minutes to show off their skills.

Het Nederlands Kampioenschap Schoenpoetsen 2022

Theo Frijn of Shoespa Amsterdam won the title for the second time in a row. Congratulations Theo, once again well deserved, your shine was excellent!

NK Schoenpoetsen - The Shoe Care Shop NK Schoenpoetsen - Theo Frijn in actie

One of the participants in the Dutch National Championships, Neil McKenzie of Van Mourik Schoenen in Alblasserdam, is not only good at polishing shoes, but also at painting. He gave a patina demonstration during the day.

Neil McKenzie of Van Mourik Schoenen gave a patina demonstration during the NK Shoe Shine 2022 competition. Neil McKenzie of Van Mourik Schoenen gave a patina demonstration during the NK Shoe Shine 2022 competition.

Also this year a number of nice style partners were present. New Tailor will not be an unfamiliar name to many, we have been attending each other's events for years. They were also present this year.

New Tailor New Tailor

Just like the previous edition, Yvo van Regteren Altena was present with his perfume brand YVRA. And as an avid shoe lover, he was also part of the professional jury that chose the winning shoe during the Dutch Shoe Shine Championships.

YVRA YVRA - Yvo van Regteren Altena

As a customer of The Shoe Care Shop you have probably seen them in the past, the bags of the Amsterdam brand Travelteq. Since last month, the messengers can be found in our shop again. And to celebrate, they were also present during the show.
Travelteq

The style corner was completed by Amidé Hadelin, this Dutch accessory brand has customers all over the world. And owner Amidé Stevens is well known in the international style world.

Amidé Hadelin Amidé Hadelin

London hosts the Bespoke Shoe Making World Championships and the Patina World Championships every year. After the event, the winning shoes from those competitions will be sent around the world to be exhibited. Fortunately, a stop in Amsterdam was also planned, they looked beautiful during the show.

The winning shoes from the World Cup Bespoke Shoe Making and World Championship Patina competitions on display.

In case you missed them at the event, they can still be seen at The Hand in Amsterdam before they continue their journey through Europe.

What a joy it was to welcome so many shoe lovers and our Dutch and international partners in the Vondelkerk again. We look back on a very successful day and can't wait for next year's edition!

Sign up here to stay informed about Amsterdam Super Trunk Show 2024.

Amsterdam Super Trunk Show 2022 in the Vondelkerk in Amsterdam

Vorig artikel Hoe onderhoud je suède schoenen?
Volgend artikel Hoe koop ik de juiste maat schoenen?